GTranslate

 

Ma 2018. február 20., kedd, Aladár és Álmos napja van.
PDF Nyomtatás E-mail

Ülésezett a Jegyzői Kollégium és a Társulási Tanács

A Kistérségi Jegyzői Kollégiumot 2012. április 16-án, délután, a Társulási Tanácsülést 2012. április 17-én, délelőtt tartottuk meg. A Jegyzői Kollégiumi ülésén valamennyi napirendi pontot megtárgyaltuk, melyek között legtöbb az előző évi zárszámadással és az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos beszámolókkal foglalkozott – számolt be az ülésről dr.Komáromi Éva, a Kollégium elnöke…

A Jegyzői Kollégium valamennyi napirendi pontot elfogadásra javasolt a Tanácsnak, néhány apróbb kiegészítéssel. Ezek közül az egyik a központi orvosi ügyelet ellátásával függ össze, melyre vonatkozóan minden évben felhívjuk a figyelmet arra a körülményre, hogy a központi orvosi ügyelet jelentős kintlévőséggel küzd és ez az idén is fennáll. Több mint kettőmillió forinttal tartoznak a környező települések az orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátásához. Ezt a hiányzó összeget a város intézménye finanszírozza, azonban ez az intézmény számára is jelentős terheket jelent. Ehhez kapcsolódóan felhívtuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a következő évben a járóbeteg ellátás már állami szinten kerül megszervezésre, akkor a helyben maradó alapellátás és ügyelet nem fogja tudni ezt a kintlévőséget finanszírozni és a jelenleg jól működő ügyeleti rendszer összeomolhat. Éppen ezért kértük az érintett települések aktív részvételét abban hogy a fennálló tartozásainkat mihamarabb egyenlítsék ki.

A közművelődési és mozgókönyvtári feladatellátás tekintetében a Jegyzői Kollégium tagjai elismeréssel szóltak az elmúlt évben végzett tevékenységről, minden település köszönetét fejezte ki az elvégzett munkával kapcsoltban, és mind a településvezetők, mind a lakosság nagy megéledésére működik ez a két szolgáltatás. 
A közművelődési kistérségi feladatellátást a szaktárca minisztériuma is kiemelkedőnek értékelte, éppen ezért felkérték A Művelődés Háza és Könyvtára intézményünket, hogy mintaprogramként mutassák be a jelenleg működtetett kistérségi modellt. Ez ismét városunk jó hírnevének öregbítéshez járul hozzá.

A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat beszámolójához kapcsolódóan intézményvezető asszony elmondta, hogy a korábbi évekhez képest jóval nagyobb létszámú gyermeket tudtak az elmúlt évben a szolgáltatásba bevonni, ami mindenképpen a finanszírozás tekintetében is pozitív tendenciát mutat.

A beszámolók meghallgatása után a Jegyzői Kollégium a Kistérségi Társulás 2011. évi zárszámadását is elfogadásra javasolta.
A Jegyzői Kollégium tagjai az ülés befejezéseként szót váltottak a várható változásokról. Legutóbbi aktuális feladatunk volt a szabálysértési ügyintézők kormányhivatalhoz történő átadása. Ez azt jelenti, hogy szabálysértési hatáskörrel, 2012. április 15-től a települési önkormányzatok már nem, csak a Kormányhivatal rendelkezik, és ezt a Sárospatak Kistérség vonatkozásában egy fő látja el jelenleg, a Munkaügyi Központ kirendeltségén elhelyezve.

Aros János, elnök a másnapi Tanácsülést kommentálva a következőkkel egészítette ki a jegyzői beszámolót:

"Minden intézményünknek a megfelelő pályázati lehetőséget ki kell használni, annak érdekében, hogy el tudják látni ezeket a feladatokat. Mi nagyon sokat büszkélkedünk Sárospatakkal, Zemplénnel, a kistérséggel. Abból a színvonalból, amit korábban megszoktunk és kialakítottunk nem szeretnék lejjebb adni. Ehhez szükség van a pályázatok minél hatékonyabb kihasználásra is.

A Társulás a járási rendszerről is egyeztetett, hiszen az a költségvetést is érinti majd.
Az idén már volt is egy változás, hiszen a Munkaszervezetet külön kellett választani a Társulástól, ezzel kapcsolatban is hoztunk döntéseket januártól. Csak a saját érzéseimet tudom elmondani, szerintem néhány évig párhuzamosan fog működni a járási és a kistérségi rendszer, ezt követően nem látunk tovább, bármilyen fórumon érdeklődünk, nem tudunk meg többet."

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.04.19./

 

 

 

 

 
  • посуда оптом
  • ландшафтный дизайн Днепропетровск
  • жалюзи Днепропетровск
  • откосы Днепропетровск
  • ремонт квартир Днепропетровск
  • мебель для аптек
  • квартира днепропетровск посуточно
  • ораторское искусство днепропетровск
  • тренинги днепропетровск
  • бизнес портал