GTranslate

 

Ma 2018. február 20., kedd, Aladár és Álmos napja van.
PDF Nyomtatás E-mail

Újabb sikeres projekt valósult meg az LHH program keretében

A Zemplén Régióért Egyesület „Vissza a szülőföldre, Zemplénbe” kétéves kistérségi TÁMOP programja zárásaként 2012. június 15.-én sajtótájékoztatót és projektzáró rendezvényt tartott Sárospatakon. Dr. Dankó László projektmenedzser a kétéves projekt indítékait, eredményeit a következőkben foglalta össze:

A periférikus térségekből felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok - kellő számban - sem a gyakorlati helyek, sem a tanulmányaik utáni pályakezdéshez nem találnak a képzettségüknek, elképzeléseiknek megfelelő fogadó helyet, s ezért más régiókban, a fővárosban, vagy külföldön keresnek és találnak munkát.

Tapasztalataink szerint a zempléni kistérségeket is az egyidejűleg jelenlévő munkahely- és kvalifikált szakember hiány jellemzi, aminek egyik feltárt oka, hogy a egyetemre, főiskolára járó hallgatók nem ismerik a kistérségi intézményeket, cégeket, lehetőségeket, ezért végzés után meg sem próbálnak visszatérni szülőföldjükre, hanem másutt keresik boldogulásukat.

Ennek következtében a régió humán erőforrás potenciálja észrevehetően meggyengült, kevés a fejlesztésekhez, vállalkozáshoz kezdeni és érteni tudó fiatal, s romlanak a demográfiai viszonyok, a szülők öregségükre magukra maradnak.

Járulékos következmény, hogy a szülők megtakarításaikkal diplomás gyermekeik távoli letelepedését támogatják, miközben az idegen nyelveket beszélő, korszerű ismeretekkel felvértezett szakemberek hiánya miatt a kistérségben a különféle forrásszerzési pályázatokhoz, üzleti- lehetőségek kiaknázásához jellemzően távoli tanácsadókat, szakértőket alkalmaznak. A külső forrásbevonás szintje alacsony, a fejlettebb térségekhez viszonyított fejlettségi különbség nő, a térségre az elvándorlás, elöregedés válik jellemzővé.

Egyesületünk 2008 őszén projektjavaslatot fogalmazott meg a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás felé „Vissza a szülőföldre, Zemplénbe” címmel, ennek alapján a projektet beemelték a kistérség fejlesztési tervébe, s az NFÜ által 2009 júliusában meghirdetett TÁMOP pályázaton eredményesen szerepelve 2010. májusában a támogatási szerződést is megkötöttük a lebonyolító ESZA Nonprofit Kft-vel.

A megvalósított projekt általános eredményeként értékelhető, hogy a kistérségben kismértékben csökkent a helyi kötődésű és keresett felsőfokú végzettségűekre vonatkozó munkaerőhiány, s ha nem is számottevően, de javult a kistérség szellemi potenciálja.

Munkánkat 2010-ben a vállalati és intézményi felsőfokú humánerőforrás igények feltérképezésével, a hallgatói gyakorlati-gyakornoki fogadókészség fejlesztésével indítottuk: 78 foglalkoztatóval együttműködve (40 vállalkozás, 24 intézmény, 9 civil szervezet és 5 önkormányzat) sikerült egy, a szakképesítési igényekre vonatkozó adatbázist kialakítani, mely alapján képet alkothattunk a felsőfokú végzettségűekre vonatkozó potenciális és konkrét kistérségi munkaerő-piaci igényekről. Ezen ismereteinket a felvételi jelentkezéseket megelőző középiskolai pályaválasztási tanácsadások és a hallgatói mentorálások során hasznosítottuk. Kistérségünkből 11 településen találtunk együttműködőkre, s mindössze 3 megkeresett vállalkozás zárkózott el a fiatalok gyakorlatra fogadásának felajánlásától. A foglalkoztatók megkeresésével – az igények feltérképezésén túl - éppen az volt a célunk, hogy a hallgatók számára felmutassuk a kistérségi lehetőségeket, s versenysemleges, átlátható formában segítsük a gyakorlati-gyakornoki helykeresésüket.

A programhoz csatlakozott foglalkoztatók közül a kétéves projektidőszak alatt 43 a gyakorlatra fogadásra vállalkozott, 25 esetben a közcélú foglalkoztatás lehetőségét is felajánlották és 10 esetben konkrét állásajánlatokig is eljutottak. Főként műszaki és gazdasági szakterületen tanuló, vagy pályakezdő fiatalok fogadására lett volna igény, sajnos azonban a hallgatók tanulmányi területei és a kereslet a sárospataki kistérségben is ritkán találkozott.

A projekt kezdetétől folyamatosan végeztük a felsőoktatásban tanuló, vagy már pályakezdő kistérségi fiatalok adatbázisának kiépítését. A két év során 101 fő kistérségi FSZ, BSc-BA, MSc-MA, PhD hallgatóval, illetve álláskereső pályakezdővel sikerült együttműködést kialakítanunk.

A hallgatói, pályakezdő célcsoport kialakításával lehetővé vált a folyamatos kapcsolattartás, eseményekre, képzésekre és konzultációkra való meghívásuk. Ugyanis a projekt céljai között – a foglalkoztatói fogadókészség fejlesztésével párhuzamosan – az is szerepelt, hogy a fiatalok számára mentorprogramot alakítsunk ki, s hétvégi konzultációk, távoktatás formájában segítsük a munkahelyi belépésre való egyéni felkészülésüket. Ezen programelem keretében részükre tananyagot biztosítottunk, általános és kistérség specifikus pályaválasztási tanácsadást és mentorálást valósítottunk meg az interneten keresztül és hétvégi személyes konzultációk keretében.

A munkaerő-piaci felkészítés, mentorálás mellett személyes kistérségi elhelyezkedési tanácsadást és katalizálást is végeztünk. A projekt ideje alatt a résztvevő 101 fő felsőfokú tanulmányait folytató, vagy már befejezett fiatal közül 46 esetben sikerült kézzelfogható eredményt elérni: 18 fő gyakorlati helyhez, 18 fő támogatott közcélú foglalkoztatási lehetőséghez jutott és 10 fő – elsősorban a gyakorlati teljesítménye alapján - állásajánlatot is kapott.

A program keretében 2010 és 2011 november-december hónapjaiban Sárospatak három középiskolájában pályaválasztási tájékoztatókat osztottunk ki és konzultációkat is szerveztünk az érdeklődő végzős tanulóknak annak szándékával, hogy azoknak, akik tanulmányaik befejezését követően itthon szeretnének letelepedni javaslatokat tehessünk a választandó képzési irányokat illetően. A gyakorlati helykeresési lehetőségek és tapasztalatok megosztására a Miskolci Egyetemen tanuló kistérségi fiatalok körében prezentációkat tartottunk, hogy felhívjuk a figyelmet a kialakult jó gyakorlatokra, a szülőföldre való visszatérés lehetőségeire.

A projekt továbbélésének támogatására a szülőföldön maradást ösztönző kistérségi marketing stratégia tervezet kimunkálására is sort kerítettünk, melyet a kistérségi társulás munkaszervezete számára adtunk át, de emellett széles körben publikáltuk tapasztalatainkat, társadalmi marketing módszerünket is.

Bízunk benne, hogy kétéves projektünk révén az ország vidéki térségeit egyaránt sújtó közös gond kezelésében sikerült egy olyan szakmai támogató mentori és társadalmi marketing módszertani csomagot kimunkálni és kommunikálni, amelynek átvétele és alkalmazása lassíthatja ezt a vidéki Magyarország szempontjából rendkívül káros folyamatot.

Ezen túl pedig alkalmazása itt, a sárospataki kistérségben hozzájárult, másutt pedig hozzájárulhat a fiatalok szülőföldön való egzisztencia teremtéshez kötődő tudati változásának elindításához, kedvező irányú formálásához.

A projekt keretében kimunkált hálózatépítési, mentorálási és társadalmi marketing eszközök és tapasztalatok további hasznosítását, disszeminációját a stratégiai tervezetben foglaltak kistérségi/járási alkalmazása és önkéntes munkánk további pályázati támogatásai biztosíthatják – fejezte be tájékoztatóját a projekt menedzsere.

További fotók>>>

 

 

A Zemplén Televízió beszámolója a projektzárásról itt nézhető meg.

 

 
  • посуда оптом
  • ландшафтный дизайн Днепропетровск
  • жалюзи Днепропетровск
  • откосы Днепропетровск
  • ремонт квартир Днепропетровск
  • мебель для аптек
  • квартира днепропетровск посуточно
  • ораторское искусство днепропетровск
  • тренинги днепропетровск
  • бизнес портал